Latest Publications (IPM affiliated researchers Bold):

Ajslev TA, Ängquist L, Silventoinen K, Baker JL, Sørensen TIA. Trends in parent-child correlations of childhood body mass index during the development of the obesity epidemic. PLoS ONE 2014;9:e109932.

Summaries (Eng/Danish)

The resemblance of mothers' body weight in childhood with their children's body weight (adjusted for height) was unchanged across the time period where the development of the obesity epidemic took place, whereas there was a slight increase in the resemblance with fathers' body weight as children, which however,  may well be explained by a change over time in the registration of who were the biological fathers.

Sammenhængen mellem mødres kropsvægt som børn og deres børns kropvægt (under hensyntagen til deres højde) har været helt uændret trods stigningen i forekomsten af fedme, mens sammenhængen med fædrenes kropsvægt som børn har fået større betydning, om end dette nok skyldes ændringer i registreringen af hvem der er de biologiske fædre.

Brødsgaard A, Wagner L, Peitersen B, Sørensen TIA, Poulsen I. Seven- to nine-year-old children's own assessment of health-related quality of life is important in preventing overweight and obesity. J Child Health Care. 2014 Oct 17 [Epub ahead of print]

Summaries (Eng/Danish)


Quality of life of overweight children, assessed by themselves, is poorer than that of normal weight children, especially on psychosocial aspects, and poorer than assessed by their mothers.

Tykke børns livskvalitet, vurderet af dem selv, er ringere slanke børns, især på de psykosociale områder, og ringere end vurderet af deres mødre.

Keller AC, Heitmann BL, Olsen NJ. Sugar-sweetened beverages, vascular risk factors and events: a systematic literature review. Public Health Nutrition. 2014. Oct 17 [Epub ahead of print]

Summaries (Eng/Danish)

This review showed that intake of sugar-sweetened beverages was related to adverse development in vascular risk factors, whereas associations with vascular events were less consistent.

Denne litteraturgennemgang viser at et højt indtag af sukkersødede læskedrikke påvirker udviklingen af risikofaktorer for hjertesygdom i negativ retning, mens sammenhængen til udvikling af egl. hjertekarsygdom er mindre konsekvent.
Latest update: October 21, 2014IPM logo
REGIONH-logo
Front page
Publications
Research projects
Publication summaries
Personnel
Research Seminars
Contact & visitors info
History of the institute
Vacancies
Visit our homepage at Bispebjerg Hospital

Located at Frederiksberg Hospital in Copenhagen, the Institute of Preventive Medicine is administratively associated with Bispebjerg Hospital. The Institute of Preventive Medicine is part of the Copenhagen University Hospital, which is an organization for collaboration in research and academic pre- and post-graduate teaching between the Faculty of Health and Medical Sciences at the University of Copenhagen, the hospitals of Region Hovedstaden (the Capital) and the "Region Sjælland."

Institute of Preventive Medicine /
Institut for Sygdomsforebyggelse,
Frederiksberg Hospital
Hovedvejen 5,
Nordre Fasanvej 57
2000 Frederiksberg
Denmark

Tlf: +45 38 16 31 00 (weekdays 8-14)
Fax:+45 38 16 31 19
E-mail: kate.livemore@regionh.dk